Nederlands (2006-2007)

Het vak omvat een grondige studie van de schriftelijke, zakelijke communicatie in het Nederlands ofwel bedrijfscommunicatie. De term bedrijfscommunicatie wordt gehanteerd omdat die het best de zakelijke context verwoordt, waarin moet worden gecommuniceerd. Ook de mondelinge, zakelijke communicatie komt uitgebreid aan bod. De volgende aspecten komen daarbij aan bod: - rapporteren ( voorbereiding op het schrijven van eindwerk / stageverslag ) - telefoneren - vergaderen - gesprekstechnieken ( presentatie, tweegesprek, groepsgesprek ) - herhalen facetten van zakelijke correspondentie ( BIN-normen / lezergericht schrijven ) - solliciteren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Hoofdcompetentie: De studenten kunnen zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Concretisering: 1.De studenten bezitten de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2.De studenten kunnen de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3.De studenten kunnen zakelijke informatie verwerken en presenteren 4.De studenten kunnen een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die in het tweede jaar geslaagd zijn, worden tot deze cursus toegelaten. Buitenlandse studenten moeten niveau 4 van het talenportfolio hebben bereikt. Bovendien moeten zij bij het departementshoofd een aanvraag indienen om tot de cursus toegelaten te worden.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

BIN-normen ( D / 2001 / 0279 / 090 ) Meysmans Hilde en Vanderhoeven Johan, 2004, Paper, project of scriptie - Van muisklik tot tekst, Acco Leuven/Voorburg, 137p. Van Audekerke Sigrid, Communicatie in het Nederlands. Niet-gepubliceerde syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271330
Code:
08271330
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands