Module klas op stap (2006-2007)

Tijdens dit jaar van de opleiding werken de studenten een buitenklasactiviteit uit. Dit gebeurt in samenspraak met de stageschool of externe organisaties. Achtergrondinformatie wordt verzameld , geselecteerd en vertaald naar de basischool. Creatieve werkvormen worden uitgewerkt als voorbereiding en verwerking van deze activiteit. Het leerplan W.O. dient als leidraad. Studenten bezoeken zelfstandig een museum, educatief centrum,….en beoordelen dit in functie van de didactische mogelijkheden voor kinderen van lagere school.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten voldoen aan de volgende basiscompetenties -Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen/inhoudelijke expert: zelf op didactisch verantwoorde manier een thema kunnen uitwerken volgens de principes van W.O. -Organisator: realistische weekplanning kunnen opstellen en er flexibel mee kunnen omspringen. -Innovator: het uitgewerkte thema moet innoverende zaken bevatten -Partner van externen: student moet vlot contacten kunnen leggen met externe organisaties -Cultuurparticipant: in het uitgewerkte thema moeten studenten aandacht hebben voor een culturele component. -Attitudes: studenten moeten kunnen functioneren binnen een groep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Van de studenten wordt verwacht dat ze beschikken over de basisvaardigheden W.O. die werden aangereikt tijdens het 1ste en het 2de jaar. Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor didactische aspecten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Van Hove Leen, 2005. Module Klas op stap. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel -Leerplannen VVKBO

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250310
Code:
10250310
Vakcoördinator:
Jef Van Den Bosch
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands