Besturingsystemen Windows en Linux (2006-2007)

MS-Dos onder Windows XP: basisinstructies en batch files. Linux: basisinstructies en scripts ter voorbereiding om servers te installeren. Windows XP: usermanagement, bestandssystemen (NTFS en FAT), registry, encryptietechnieken, WINS en DNS.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 Oplossingen uitwerken.
  • C04 Beheren.
Toelichting:
De student kan oplossingen uitwerken. De student kan projectmatig werken. De student kan vlot communiceren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisvaardigheden van het Windows besturingssysteem zijn gewenst. Voorkennis voor DOS of Linux zijn niet nodig.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef
  • permanente evaluatie
  • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02242660
Code:
02242660
Vakcoördinator:
Filippo Bagnoli
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands