elektriciteit pract (2006-2007)

Practicum: Elektrische meettoestellen en meetprincipes, meetnauwkeurigheid. Technologische proeven (lichtschakelingen, automaat), wetten van Ohm en Pouillet, temperatuursinvloed, energiebronnen: spannings- en stroombronnen, schakelfouten, brug van Wheatstone, potentiometer, elektrische capaciteit en condensatoren , de RC-keten bij gelijkstroom.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen kunnen oplossen Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus aangevuld met projecties vanuit overheadprojector en dataprojector. Didactisch uitgebouwde opstellingen, begeleidend practicumboek met opgaven.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

Via studiecentrum; contact na afspraak via email.
OA:
03200050
Code:
03200050
Vakcoördinator:
Roger Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands