Microcontrollers 2 lab (2006-2007)

Ontwerp van een looplicht Het programmeren van de PIC16x84 Programmeren van FliFlops 7_segment_ud_counter.ppt (94 Kb) De timer TMR0 van de PIC16F84 Aansturing van een 7-segment display voor het PICmicro V.2 Development Board van Matrix Interrupt met de PIC16F84

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan met een microcontroller schakelingen afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert - De bachelor in elektronica-ICT kan de verschillende microcontrollers herkennen en het nut van de verschillende componenten communiceren. Hij kan er ontwerpen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen microcontroller een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen. Hij kan met behulp van de microcontroller als hoofdcomponent een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussn gevolgd - microcontrollers 1 Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - microcontrollers 1 Studenten bezitten de volgende competenties -microcontrollers 1

A. Type

  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

labo opdrachten op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210312
Code:
05210312
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands