Capita selecta preventieve aspecten (2006-2007)

OLA CPR/EHBO De studenten krijgen een praktische vorming in reanimatie. Verder krijgen studenten een zelfstudiepakket aangeboden m.b.t. eerste hulp bij ongevallen. OLA Voeding in de preventieve gezondheidszorg Een gezonde en evenwichtige voeding is belangrijk om ons lichaam goed te laten functioneren. Daarnaast heeft voeding in onze maatschappij ook andere betekenissen, denk aan de sociale functies ervan. Een onjuiste voeding treft vooral de gezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals bijv. zuigelingen, kinderen en jongeren, hoogbejaarden, laaggeschoolden, enz. Sociale verpleegkundigen komen doorgaans in contact met deze doelgroepen. Inzicht is noodzakelijk in de specifieke voedingsbehoeften en -problemen van deze groepen mensen, ook in de achtergrond van de problemen. Er worden daarbij specifieke aanwijzingen gegeven m.b.t. voedingsvoorlichting.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
Toelichting:
 • Studenten kunnen CPR toepassen, rekening houdend met diverse omstandigheden, complicaties en ethische aspecten
 • Studenten kunnen EHBO toepassen in diverse situaties
 • Studenten hebben een inzicht in het huidige voedingsgedrag en de beïnvloedende factoren.
 • Studenten kunnen zowel individueel als in groep voorlichting en advies verlenen m.b.t. voeding voor zuigelingen, peuters, kleuters en adolescenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Advies:

 • Medische verpleegkunde 2Ba
 • Heelkundige verpleegkunde 2Ba
 • Voedingsleer 1Ba
 • Gezondheidsvoorlichting 2Ba

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Gers An, voeding in de preventieve gezondheidszorg. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Van Olmen Bart, CPR voor verpleegkundigen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Van Olmen Bart, EHBO. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09289421
Code:
09289421
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands