Personenbelasting (2006-2007)

Overzicht van het belastingsysteem. Belastbare grondslag Belasting op diverse inkomsten Berekening van de verschuldigde belasting

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen praktische problemen oplossen met betrekking tot de fiscale situatie van zelfstandigen. Studenten kunnen de belastbare grondslag en de belasting berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vermeirsch Yvette, 2005. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 92p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241280
Code:
02241280
Vakcoördinator:
Yvettte Vermeirsch
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands