Strategisch management (2006-2007)

In Strategisch management leer je een bedrijfsplan opstellen. Hierbij zal je eerst een analyse te maken van de onderneming, zowel kwalitatief als kwantitatief. De nadruk ligt vooral op de kwalitatieve analyse. Op basis van deze analyse zal je een totaalplanning voor de toekomst opstellen, gaande van doelstellingen tot actieplannen. De implicaties van genomen beslissingen worden vertaald in een financieel plan voor de volgende jaren. Het geheel van analyse tot financieel plan vormt het business plan voor de toekomst van de onderneming.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een bedrijfsplan opstellen. Ze kunnen een planning opstellen, gaande van een analyse tot actieplannen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient minimaal een bachelordiploma in zijn bezit te hebben.

A. Type

  • Andere: Slides

B. Verplichte leermiddelen

Sabine Verrydt, 2007, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02244000
Code:
02244000
Vakcoördinator:
Sabine Verrydt
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands