Vennootschapsbelasting (2006-2007)

Inleiding: Karakteristieken van de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 1: Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Hoofdstuk 2: De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 3: Vaststelling van de belastbare grondslag. Hoofdstuk 4: De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen. Hoofdstuk 5: De belastbare reserves. Hoofdstuk 6: De vrijgestelde reserves. Hoofdstuk 7: Verworpen uitgaven. Hoofdstuk 8: Uitgekeerde dividenden. Hoofdstuk 9: Eerste bewerking: vaststelling van de fiscale winst/verlies. Hoofdstuk 10: Tweede bewerking: omdeling van de winst naar de oorsprong. Hoofdstuk 11: Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen. Hoofdstuk 12: Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI. Hoofdstuk 13: Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen. Hoofdstuk 14: Zesde bewerking: investeringsaftrek. Hoofdstuk 15: Beperking van de fiscale aftrekken. Hoofdstuk 16: Tarief van de vennootschapsbelasting. Hoofdstuk 17: Verrekeningen van voorheffingen en voorafbetalingen. Hoofdstuk 18: Algemene oefenening. Capita selecta: notionele interestaftrek en fundamentele procedureregels

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een aangifte in de vennootschapsbelasting invullen. Zij kunnen wetteksten interpreteren en analyseren. Zij kennen de logica achter de fiscale regels en kunnen daardoor inspelen op de snel evoluerende wetgeving. Zij zijn in staat om uit verschillende opties de minst belaste weg te kiezen (optimalisatietechnieken)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Wim Van Kerckhoven, Praktisch Vennootschapsbelasting, 2006, De Boeck, 450 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Oplossen van een casus Monitoraat op afspraak
OA:
08271610
Code:
08271610
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands