Kind en adolescent (2006-2007)

In het vak Jeugdhulpverlening maken we kennis met specifieke instellingen voor kinderen/jongeren: het JAC, het JIP, de buitenschoolse kinderopvang. Deze kennis wordt ons bijgebracht door een bezoek aan deze diensten.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
  • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • Andere: materiaal van het JAC, JIP, ...

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • Andere: bezoeken aan het JAC, JIP, ...

B. Omschrijving

A. Types

  • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De Docent begeleidt de studenten bij het schrijven van de paper.
OA:
07284312
Code:
07284312
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands