Neonatologie (2006-2007)

De student maakt in deze cursus kennis met specifieke pathologie van de bedreigde neonaat. Daarnaast komen diverse aspecten van zorg voor deze patientenpopulatie aan bod: monitoring, beademing, comforzorg en voeding met inbegrip van zorg bij borstvoeding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Moore, M.L., Perinatologie: leefboek voor verpleegkundigen neonatolgie en verloskunde, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, laatste versie Casneuf, J., Pediatrische pathologie voor verpleegkundigen, Aureliae Paramedica, St Martens Latem, laatste versie Casneuf, J., Pediatrie voor verpleegkundigen: het normale kind, Aureliae Paramedica, St Martens Latem, laatste versie Neonatale nieuwsbrief over hyperbilirubinaemie (sept. 1997) De Winter, K., Neonatologie, onuitgegeven cursus, 2006-2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03295700
Code:
03295700
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands