warenwetgeving (2006-2007)

Overzicht van de nationale en Europese reglementering van: - samenstelling en benaming van levensmiddelen - fabricage en bewaarmethoden - in- en uitvoer - hygiene - toevoegsels - contaminanten - reclame en etikettering - controle

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de bronnen van de wetgeving over levensmiddelen beschrijven en situeren. De studenten kunnen de structuur van de warenwetgeving beschrijven en ze kunnen zich in deze uitgebreide materie vlot orienteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Lens Eric, 2006. Warenwetgeving. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Warenwetgeving (Uitgeverij Die Keure)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201690
Code:
03201690
Vakcoördinator:
Eric Lens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands