Levensmiddelenchemie (2006-2007)

Inleiding en situering 1. Water: Functionele eigenschappen; Structuur en eigenschappen van water; Wateractiviteit; Wateractiviteit en stabiliteit van voedingsmiddelen 2. Proteïnen: Inleiding; Bouw van aminozuren-peptiden-proteïnen; Indeling van proteïnen; Proteolyse en verteerbaarheid; Fysische eigenschappen van proteïnen; Chemische veranderingen in proteïnen; Functionele eigenschappen van proteïnen in levensmiddelen 3. Lipiden: Inleiding; Indeling en structuur van vetzuren en triglyceriden; Fysische eigenschappen van vetzuren en lipiden; Gewenste en ongewenste veranderingen van lipiden; Modificatie van lipiden; Functionele eigenschappen van lipiden in levensmiddelen 4. Koolhydraten: Inleiding; Structuur; Fysische eigenschappen van koolhydaten; Chemische reacties van koolhydraten; Functionele eigenschappen van koolhydraten 5. Toepassing: chemische samenstelling en eigenschappen van melk: Inleiding; Structuur van de melk; Chemische samenstelling; Omzettingen in de melk; Enkele fysische eigenschappen van de melk

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen de chemische structuur van de verschillende basiscomponenten (water, proteïnen, koolhydraten, lipiden) beschrijven. De studenten kunnen het verband leggen tussen de chemische structuur en de functionele eigenschappen ervan in een levensmiddel. De studenten kunnen de veranderingen die de basiscomponenten ondergaan onder invloed van processing verklaren. De studenten kunnen de chemische structuur en eigenschappen van melk beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de juiste terminologie gebruiken om de chemische structuur en de veranderingen van de basiscomponenten te beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis van Organische chemie en/of Biochemie

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004, Levensmiddelenchemie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Belitz en Grosch, 1987. Food chemistry. Springer-Verlag. (ook beschikbaar in de mediatheek)

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202270
Code:
03202270
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands