Industriële netwerken en data-acquisitie lab (2006-2007)

 • Data-acquisitie: SCADA, protool, Labview en OPC
 • Industriële netwerken: Profibus, Asi-bus, Profinet, Interbus S, Opcserver en -cliënt

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektrotechniek kan de basisprincipes van data-acquisitie uitleggen en toepassen.
 • De bachelor in elektrotechniek kan de basisprincipes van een SCADA-systeem uitleggen en toepassen
 • De bachelor in elektrotechniek kan een industrieel netwerk (de gangbare technologiën) gebruiken en uittesten
 • De bachelor in elektrotechniek kan een aantal moderne vormen van industriële communicatie uitleggen en toepassen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - PLC Basis - Procesmetingen - Regeltechniek - Labview - Gestructureerd programmeren in VB - Procesmeettechniek
 • Studenten bezitten de volgende competenties - zie onderwijsactiviteiten

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

zie opdrachten en achtergrond info : Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
05210568
Code:
05210568
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands