Kunstambachtelijke technieken (2006-2007)

Volgende technieken worden uitgewerkt: kleibewerking, zijdeschilderen, houtbewerking, pitrietvlechten, werken met papier, naaitechnieken, breien haken,macramé, gipsgieten, papierscheppen, werken met rubberplaat, découpagetechniek...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
Toelichting:
- De studenten kunnen zich kunstambachtelijke technieken eigen maken en toepassen in een concreet werkstuk. - De studenten kunnen op basis van een beperkt instructiemoment op zelfstandige basis een techniek uitvoeren binnen een vooraf bepaalde tijd. - De studenten ontwikkelen een creatief gedachtegoed en kunnen dit tot uiting brengen in hun werkstukken. - De studenten kunnen op een individueel geëigende manier kunstzinnige stromingen implementeren in projectmatig werk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus bijlagen technieken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Permanente beoordeling: De studenten worden beoordeeld op hun werkstukken gedurende het ganse jaar. Praktische proef: Gedurende 1 les wordt er een afgewerkt werkstuk gemaakt dat gequoteerd wordt op creativiteit en technische vaardigheid. Werkstuk: Na een museumbezoek krijgen de studenten een specifieke opdracht en verwerken dit in een individueel werkstuk (kader, masker, tegel....) De studenten kunnen info vragen tijdens de les en daarbuiten.
OA:
06022170
Code:
06022170
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands