Afstudeerproject (2006-2007)

Met het afstudeerproject komen studenten tot integratie van de leerstof van verschillende opleidingsonderdelen. Het afstudeerproject is een individueel werk, waarbij steunen op literatuur de centrale topic is. De studenten behandelen een onderwerp dat aan 3 criteria voldoet: relevant voor de afstudeerrichting / onderbouwd met literatuur / link hebben met verpleegkundige praktijk. Het afstudeerproject wordt voorgesteld voor een interne jury aan het einde van het tweede semester.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar verpleegkunde hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

A. Type

 • handboek
 • Andere: informatiepakket
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Jordens R.(2006) Het afstudeerproject. Onuitgegeven informatiepakket, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. Katholieke Hogeschool Kempen. (2006) KHKempen stijlwijzer. Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel. Meysmans Hilde, Vanderhoeven Johan L. (2004). Paper,Project of Scriptie. Van muisklik tot tekst.(Zesde, volledig herziene uitgave).Leuven/Voorburg: Acco

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De eerste lezer begeleidt de studenten tijdens het proces. De tweede lezer evalueert in hoofdzaak het product. Samen met de derde lezer vormen zij de interne jury ter beoordeling van de presentatie.
OA:
07283060
Code:
07283060
Vakcoördinator:
Lieven De Maesschalck
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands