Bedrijfseconomie (2006-2007)

 • Situering economie - bedrijfseconomie, inleiding sector ICT in België
 • Organisaties versus bedrijven versus ondernemingen, inleiding waardeketen Porter en 7s model van McKinsey
 • Strategy: Strategie van ondernemingen
 • Structure: Taakverdeling/werkstructurering in bedrijven
 • Systems: Systemen en processen in bedrijven
 • Staff: HRM in bedrijven
 • Skills: Kennis en vaardigheden in bedrijven
 • Style: Stijlen van leidinggeven in bedrijven
 • Shared values: Bedrijfscultuur
 • Informatiemanagement en gerelateerde concepten SCM, ERP, CRM

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Het gaat om integratie van kennis en inzichten, vaardigheid, attitudes en motivatie waarbij de competentie ondernemerschap en ondernemingszin bij de studenten centraal staat, De volgende vaardigheden worden getest: - doorzettingsvermogen - project- en teammanagement - innovatie, creativiteit en relatievaardigheid - communiceren - presenteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
02240700
Code:
02240700
Vakcoördinator:
Ann Hannes
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands