PCB design (2006-2007)

-kennis van een PCB -begrijpen van een softwarepakket -ontwikkelen van een PCB -etsen van een PCB

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor electronica/ict afstudeerrichting elektronica kan een elektronisch schema omzetten in een PCB , waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elektronica 1, Elektronica 2, Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica Microcontrollers 1,Microcontrollers 2 Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica Programmeerbare logica Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica Telecommunicatie2 Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica Digitale Systemen 1, Digitale Systemen 2 Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica Informatievaardigheden Bachelor elektronica / ICT afstudeerrichting Elektronica

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: Softwarepakket

B. Verplichte leermiddelen

zie Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • aan de computer
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210629
Code:
05210629
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands