Anesthesie en recovery (2006-2007)

Studenten kennen de theorie m.b.t. de verschillende onderwerpen en kunnen deze in de praktijk toepassen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • handboek
  • Andere: demonstratiemateriaal

B. Verplichte leermiddelen

Saldien, V. (2006) Anesthesie en specifieke verpleging. Niet gepubliceerde cursus. Eyer, N. ( 2006) Verpleegkundige anesthesiehulp. Niet gepubliceerde cursus. Even, J. (2006) Spoedverzorging. Niet gepubliceerde cursus. Lens, P. (2006) ECG uit en in het hoofd. 3e herziene versie Andries, E. e.a

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
07284072
Code:
07284072
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands