Stage en eindwerk (2006-2007)

afhankelijk van het onderwerp

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
De bachelor in de Elektromechanica/Logistiek/Elketriciteit kan een technisch project uitvoeren vanaf probleemanalyse tot probleemoplossing en dit in samenwerking met anderen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eerste en tweede jaar Bachelor ELO

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: Technische informatie uit het stagebedrijf

B. Verplichte leermiddelen

afhankelijk van het onderwerp

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210606
Code:
05210606
Vakcoördinator:
Ludo Cambré
Semester:
1+2
Studiepunten:
15
Onderwijstaal:
Nederlands