Plantenbescherming (2006-2007)

Enkele termen uit de fytopathologie Bespreking van de voornaamste bodemparasieten + bestrijding Bespreking van enkele schimmelziekten en bestrijding, van enkele bacterieziekten + virusziekten Ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen, formuleringen: soorten, gestelde eisen Nevenwerkingen van fytofarmaceutische producten, aard en soorten residu's, resistentieontwikkeling Insecticiden, fungiciden, nematiciden, acariciden, mollusciciden, herbiciden, viriciden, bactericiden, rodenticiden, groeiregulatoren Geleide bestrijding, geïntegreerde bestrijding Wetgeving van de fytofarmaceutische produkten (K.B. betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische produkten) Toxiciteitsklassen van fytofarmaceutische produkten, penetratie, distributie en eliminatie van toxische stoffen, maatregelen die bij vergiftiging worden genomen Werkingswijze van een aantal fytofarmaceutische produkten, MAC-waarde, ADI-waarde, residutolerantie en L.D.-50 waarde, Grondontsmettingsmiddelen en grondontsmettingsproblematiek Biologische bestrijding in groente-, fruit- en sierteelt

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een aantal specifieke termen uit de fytofarmacie uitleggen en ïllustreren aan de hand van voorbeelden. De studenten kunnen vertrekkend van een parasitaire aantasting advies geven met betrekking tot de bestrijding ervan. De studenten kunnen het werkingsspectrum van de voornaamste fytofarmaceutische produkten weergegeven en kritisch beoordelen. De studenten kunnen het probleem van de resistentie-ontwikkeling en residu-vorming uitleggen. De studenten kunnen de ontwikkeling van een fytofarmaceutisch produkt schematisch weergegeven. De studenten kunnen de vergiftigingssymptomen en indringingswegen van de belangrijkste groepen fytofarmaceutische produkten samen met de therapeutische behandeling weergegeven. De studenten kunnen het probleem van de residutoleranties uitleggen. De studenten kunnen de voor- en nadelen verbonden aan een chemische grondontsmetting vergelijken en beoordelen. De studenten kunnen vertrekkend van een fytofarmaceutisch produkt de eisen die gesteld worden m.b.t. verkoop en gebruik van dit produkt weergegeven. De studenten kunnen biologische bestrijdingsmethoden uitleggen. De studenten kunnen ziekten en plagen herkennen en oplossingen geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Onderzoek- en voorlichtingscentrum voor land-en tuinbouw,2005.Vijanden van gewassen en hun beheersing, Rumbeke,216 p. Pauwels Jan,2005. Plantenbescherming.Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen,Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292060
Code:
03292060
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands