Veehouderij - TLO (2006-2007)

Bovenstaande competentie worden verwezenlijk door volgende thema’s die aan bod komen: - Marktwaarde bepaling en slachtkwaliteit - Veiligheid in de landbouw en veilig omgaan met dieren - Oefeningen rantsoenberekening melkvee - Bezoek krachtvoerbedrijf, dierentuin, biologisch melkveebedrijf, DGZ, MCC, proefbedrijf veehouderij - Oogsten maïsproeven

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen waarnemen hoe runderen reageren en kunnen hierop veilig anticiperen. Studenten kunnen de verschillende productiestappen bij het maken van krachtvoer aangeven en deze bespreken. Studenten kunnen het verschil aangeven tussen biologische veehouderij en traditionele veehouderij. Studenten kunnen een rantsoenberekening maken voor een melkkoe. Studenten kunnen de verkoopswaarde bepalen van een koe. Studenten voeren een opbrengstbepaling uit van maïs en kunnen ook de gegevens verwerken. Studenten kunnen de verschillende kwaliteitsbepalingen van melk bespreken. Studenten weten waar ze terecht kunnen met vragen in verband met diergezondheid en weten welke wettelijke verplichtingen verbonden zijn aan het houden van dieren. Studenten geven de verschillen aan tussen het houden van dieren voor productie of ontspanning.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s Bedrijfsbezoeken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292362
Code:
03292362
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands