Financiële algebra (2006-2007)

De cursus begint met enkelvoudige en samengestelde intrest, gelijkwaardige rentevoeten, groepen van kapitalen en vervaldagen. Annuïteiten behandelt post- en prenumerando, aanvangs- en slotwaarde, uitgestelde, vervroegde en annuïteiten met tussentijdse termijnen. Leningen behandelt de constante annuïteitenlening, lening met constante aflossingen en het reconstitutiefonds.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Studenten kunnen oefeningen oplossen over intrestberekening en groepen van kapitalen. Studenten kunnen toepassingen maken op annuïteiten. Studenten kunnen vraagstukken oplossen over leningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Studiemateriaal: eigen syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
08271630
Code:
08271630
Vakcoördinator:
Lu Baeyens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands