Onderwijsbevoegdheid Economie (2006-2007)

In het theoretisch gedeelte komen volgende deelmateries aan bod: uitdieping van de boekhoudkundige activiteiten, fiscale wetgeving, elementen van het sociaal recht, financiële algebra en bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening. De economische realiteit wordt veder opgevolgd via kranten- en tijdschriftartikels, en actualisering van cijfergegevens via het internet.Het didactisch gedeelte omvat in hoofdzaak het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp, naast een aantal theoretisch-didactische inhouden

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten beschikken over een brede achtergrondkennis in verband met de economische realiteit.De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - cursussen eerste en tweede jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - eerste en tweede jaar Studenten bezitten de volgende competenties: - basiscompetenties eerste en tweede jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- gegevens van het internet - diverse kranten- en tijdschriftartikels -Speybroeck, J., Recht, Principes en praktijk, Academia Press - De Mot, K., 'Algemene boekhouding met BOB-software', - De Boeck- Landuyt, R., 'Wegwijs in de fiscale wetgeving', Den Arend, Bonheiden - Cockaert,L., e.a., 'Wegwijs in de sociale wetgeving', Den Arend, Bonheiden - Casteels, J., e.a., 'Financiële algebra', Wolters-Plantijn - Cockaert, L., e.a., 'Bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening', Den Arend, Bonheiden

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254470
Code:
10254470
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands