Personenverzekering (2006-2007)

INLEIDING: ZIEKTEVERZEKERING stelsels van SZ de verplichte ziekteverzekering ZORGVERZEKERING Inleiding: vergrijzing in België, afhankelijkheid beperkte financiële tegemoetkomingen publieke zorgverzekering aanvullende particuliere verzekeringen de afhankelijkheidsverzekeringen in enkele landen de aanvullende verzekering in België HOSPITALISATIEVERZEKERING inleiding toetredingsvoorwaarden twee systemen algemene kenmerken waarborgen uitsluitingen premie toepassingen GEWAARBORGD INKOMEN en RIZIV- polis inleiding de verzekering GI soorten polissen formaliteiten tarief schaderegeling fiscaliteit AVRI toepassingen COLLECTIEVE INDIVIDUELE VERZEKERING C.I. ten opzichte van de polis arbeidsongevallen Formules en schaderegeling PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN -begrippen -soorten levensverzekeringen -technische aspecten -fiscale aspecten -levensverzekeringen en huwelijksvermogensrecht

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- de studenten moeten een degelijke kennis verwerven van de verschillende personenverzekeringen en een basiskennis van de sociale zekerheid - de studenten moeten algemene voorwaarden kunnen vergelijken - de studenten moeten in functie van de behoefte van de klant en de fiscale mogelijkheden een beste keuze kunnen maken - de studenten moeten weten welke verzekeraars welke producten aanbieden - de studenten moeten duidelijk de grenzen kennen van het sociaal-zekerheidsstelsel om te weten waar de aanvullende, privé- verzekeringen hun rol spelen - de studenten moeten de actualiteit terzake volgen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wet 25 juni 1992,

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

DEFERME, A., Personenverzekeringen niet-leven, onuitgegeven cursus, 2006..

C. Aanbevolen leermiddelen

VAN GOMPEL,R., Handboek levensverzekeringen, Assuralia, Brussel, 2003 Tijd en De Standaard

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

monitoraat op aanvraag
OA:
08271750
Code:
08271750
Vakcoördinator:
Ann Deferme
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands