Rundveehouderij - TLO (2006-2007)

Volgende thema's die aan bod komen: - Bezoek Melkerij, studiedagen, farmaceutisch bedrijf, biologisch melkveebedrijf - Werken management programma - Discussie forum: transitieperiode, kostprijsvoeding per liter melk, Penswerking koe optimaliseren, gespecialiseerde rantsoenberekening, koolhydraten in het rantsoen - Gespecialiseerde voordrachten

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen het gebruik van diergeneesmiddelen kaderen in het maatschappelijk kader. Studenten kunnen het verschil aangeven tussen biologische veehouderij en traditionele veehouderij. Studenten maken ver doorgedreven rantsoenberekeningen en kunnen deze ook evalueren zowel voedertechnisch als economisch.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bachelor 2ste jaar rundvee

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s Bedrijfsbezoeken Resultaten stagebedrijven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293291
Code:
03293291
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands