Actuele Marketing Topics (2006-2007)

Productbeleid 1. Product binnen de marketing mix Productdefinitie, differentiatie, positionering, creatie van klantwaarde 2. Productdimensies a. basisproduct en behoefte b. beperkt product merk, eigenschappen, kwaliteit, verpakking,design c. product met toegevoegde waarde 3. Productlijnstrategie 4. Productassortimentsstrategie 5. Productlevenscyclus 6. Ontwikkelen van nieuwe producten Prijsbeleid 1. Factoren die de prijszetting beĆÆnvloeden Interne en externe factoren 2. Prijszettingsmethoden a. kostgerichte methode b. klantgerichte methode c. conxurrentiegerichte methode d. specifieke prijsstrategieĆ«n 3. Tijdelijke prijswijzigingen 4. Definitieve prijsveranderingen .

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Begrijpen wat een product succesvol maakt in de markt Een verkoopprijs vaststellen die overeenstemt met de doelstellingen van het bedrijf en positionering Lanceren van een nieuw product begeleiden en uitvoeren Samenstellen van een optimale product mix en assortiment Prijspromotie kunnen uitwerken die de verkoop kunnen stimuleren Opstellen van een verkoopsargumentariumvoor een product

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van de 4 P's verworven in het eerste jaar bedrijfsmanagement : Inleiding tot de marketing

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Principes van Marketing, Kotler, Academic Service, 2003 Verplichte en/of aanbevolen lectuur Vaktijdschriften zoals marketeer en Tijdschrift voor marketing, opzoeking van artikels via internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08270800
Code:
08270800
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands