vergadertechnieken (2006-2007)

Vergadertechnieken (rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) zowel voor tijdens als na de vergadering,. Verder het voeren van evaluatiegesprekken en kritische taakgesprekken alsook de toepassing van diverse strategie├źn bij onderhandelingen...

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Communicatie en probleemoplossend denken in praktische situaties. Inzicht in de verschillende rollen bij een vergadering als voorzitter, secretaris of deelnemers.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
Toelichting:
-Studenten kunnen participeren aan vergaderingen als voorzitter, secretaris of deelnemer. -Studenten kunnen kritische taakgesprekken voeren. -Studenten kunnen hun strategie bepalen bij het voeren van onderhandelingen. Extra competenties -Studenten kunnen verslagen maken. -Studenten kunnen evaluatiegesprekken voeren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
Transactionele analyse, feed-back en andere theorie├źn kunnen toepassen op vergaderingestechnieken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursusteksten Overheadprojector, bord

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden
Mogelijkheid tot vraagstelling en open discussie.
OA:
03202341
Code:
03202341
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands