Verlichting (2006-2007)

- Algemene studie van het licht - Kleur van voorwerpen - Verlichtingsbronnen, lichtbronnen - Lichtberekeningen - Verlichting van ruimten met beeldschermen - T5-technologie - Voorschakelapparaten - Reflectoren en diffusoren - Werkplekverlichting volgens NBN-EN 12464-1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
under construction

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Verlichting, 1ste jaar TW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210663
Code:
05210663
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands