verlichting & verwarming (2006-2007)

Fotometrie - Grootheden - Betrekkingen tussen de fotometrische grootheden - Luminantie Fotometrische en colometrische definities : licht - lichtbron - Lichtstroom - Kleuraanduidingen - Kleurtemperatuur - Lichtklimaat - Kleurweergave Fotometrische en colometrische definities :verlichtingstoestellen - Definities - rendement - Classificatie Belangrijkste lichtbronnen - Eigenschappen Fotomettrische kenmerken van een verlichtingsinstallatie - Berekeningen - Verlichtingssterkte volgens de puntmethode - Berekening bij toepassen van een lijnvormige Lamberstraler - BZ-methode - I.E.S.-methode Verwarming - Algemeenheden, keuze van energiebron en verdeelsysteem - Bepaling van de warmteverliezen – materiaalkeuze - Berekening van een installatie - Regelsystemen Gebruik van elektrisch materiaal in een omgeving met ontploffingsgevaar - Definities - Voorkomen van explosies - Zone classificatie - Beveiligingsmethodes

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis en begrippen over licht Kennis over het berekenen van warmteverliezen Basiskennis over veiligheid

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Diverse brochures

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • open boek

B. Omschrijving

OA:
03201580
Code:
03201580
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands