datacommunicatie (2006-2007)

 • Kanaalcapaciteit, transmissiemedia, verbindingen
 • Synchronisatie en schakelmethoden
 • Modulatietechnieken en basisbandcodes
 • Modems
 • Netwerkcomponenten
 • Foutdetectie en foutcorrectie
 • Interfacestandaarden
  • Printerpoort
  • Seriële poort
  • GPIB
  • SCSI
  • USB
 • Hoge snelheid digitale transmissie
  • PDH
  • SDH
  • ISDN
 • Protocollen en het OSI referentiemodel
 • Bysinc
 • HDLC
 • X.25 en Frame relay
 • ATM
 • ADSL

A. Algemene competenties

 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
Toelichting:
De student kan:
 • een schatting maken van kanaalcapaciteit
 • een beschrijving geven van transmissiemedia
 • een beschrijving geven van modulatietechnieken en modems
 • een beschrijving geven van multiplexers en hun technieken
 • een beschrijving geven van technieken die fouten kunnen opsporen en eventueel verbeteren
 • een beschrijving geven van PC interfacestandaarden
 • een beschrijving geven van
  • Bysinc
  • HDLC
  • Frame Relay
  • ATM
  • ADSL

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Combinatorische en sequentiële schakelingen
 • spectrum en frequentie
 • Noties van programmeren (C of C++ bijvoorbeeld)
 • Kennis van de werking van een PC of CPU is aanbevolen doch niet echt fundamenteel

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

eigen cursus, inhoud: zie http://www.colleman.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldvragen op: http://www.colleman.be
OA:
03200621
Code:
03200621
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands