Materiaalleer lab (2006-2007)

-trekproef op metalen -trekproef op kunststoffen -hardheidsmetingen -kerfslagproef -buigproef

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
Toelichting:
-de eigenschappen van staal met de trekproef kunnen bepalen -de eigenschappen van kunsstof met de trekproef kunnen bepalen -de eigenschappen van staal met de kerfslagproef kunnen bepalen -de hardheid van materialen kunnen bepalen -via de buigproef de elasticiteitsmodulus van staven kunnen bepalen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Mertens G., 2005, Materiaalleer Lab, cusus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210670
Code:
05210670
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands