Communicatievaardigheden (2006-2007)

Vertrekkend vanuit het theoretisch kader van de algemene communicatietheorie worden de basiscommunicatievaardigheden aangeboden die een hulpverlener nodig heeft. Het gaat daarbij om luistervaardigheden, ondersteunende en motiverende tussenkomsten en over structurerende vaardigheden. De cursus bespreekt hoe een basisstructuur in een gesprek aangebracht kan worden en hoe die basisstructuur in een probleemverhelderend, een steungevend, een adviserend en een motiverend gesprek vorm kan krijgen. In deze gesprekken wordt ook aangetoond hoe de luistervaardigheden daarvoor ingezet kunnen worden. Ten slotte wordt alles toegepast op een slecht nieuwsgesprek..

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten gebruiken op een flexibele wijze een duidelijke basisstructuur om een gesprek op te bouwen. - Studenten kunnen gepast erkennend, ondersteunend en motiverend interageren met cliënten in gesimuleerde probleemverhelderende gesprekken, adviesgesprekken, motiverende gesprekken en gesprekken waarin slecht nieuws moet meegedeeld worden. Extra competenties: - Studenten geven elkaar gepast en kritisch feedback en staan zelf open voor feedback. - Studenten gebruiken een ruim gamma aan nuances in hun interactie met anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Boeckx,H. en De Bot L. (2005). Communicatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Neijenhof J. & Van Meer K.(2001). elementaire sociale vaardigheden. Bohn Stafleu Van loghum

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een korte voorbereidingstijd, trekken een casus en spelen een rollenspel met de docent waarin de geziene leerstof is verwerkt.
OA:
06021571
Code:
06021571
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands