Onderwijsbevoegdheid Biologie - vakdidactiek (2006-2007)

Tijdens de lessen didactiek worden de studenten voorbereid op het lesgeven in het vak biologie onderdelen: - een leermodel voor het vak biologie - leerinhouden - methodische werkvormen - onderwijsleermiddelen - het maken van een lesvoorbereiding

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
10255090
Code:
10255090
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands