Toegepaste natuurkunde 1 - oefeningen (2006-2007)

Mechanica: toepassingen : eenparig beweging, eenparig cirkelvormige beweging, overbrenging van cirkelvormige beweging, riemoverbrenging, tandwieloverbrenging, planeetwielstelsels, arbeid en vermogen, koppel en toerentallen, wrijving en tractie. Warmteleer: toepassingen: hoeveelheid warmte, warmtestroom, warmteweerstand,R-waarde, …

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: Praktische rekenvoorbeelden of toepassingen uit de mechanica/warmteleer oplossen: (snelheden, toerentallen, vermogens, rendementen, warmtecapaciteit, k-waarde enz.) - De juiste symbolen en eenheden gebruiken voor de grootheden (begrippen); - De juiste formules kiezen en omvormen. - De onbekende berekenen uit een eerste- en tweedegraadsvergelijking

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde oefeningenbundel, KHKempen, Geel, 20p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290081
Code:
03290081
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands