Beleggingsleer (2006-2007)

De cursus begint met een aantal basisprincipes waar aan de hand van artikels uit De Tijd of financiële tijdschriften termen uit de beleggingswereld bekeken worden. Aandelen behandelt de verschillende soorten met aandacht voor economische, fundamentele en technische analyse. Tenslotte schenken we aandacht aan verzekeringsbeleggingsproducten (tak 23), vastgoedbeleggingen, beleggingen met ethisch karakter en goud.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen verschillende beleggingsvormen en -technieken toepassen. Studenten kunnen aan de hand van bepaalde te verwachten evoluties stategieën opbouwen. Zij kunnen naast de traditionele ook complexere belegginsvormen beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben de cursussen financiële algebra en geld- en kapitaalmarkt in het tweede jaar gevolgd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Studiemateriaal: eigen syllabus en uittreksels uit financiële tijdschriften en De Tijd.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
08271710
Code:
08271710
Vakcoördinator:
Lu Baeyens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands