Pit- en steenfruit (2006-2007)

Fytottechniek pitfruit: opkweek, plantsystemen, snoei, teelthandelingen Gewasbescherming pitfruit: schimmelziekten en hun bestrijding bij appel en peer, insecten en mijten: levenswijze en bestrijding, bacterieziekten, virussen, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Pomologie: bespreking van appel- en perenonderstammen, bespreking van appel- en pererassen Handelingen in de fruitaanplant - Bemesting: bladvoeding, ureum, stalmest, basisbemesting, fertigatie - Planten van vruchtbomen, grasstroken inzaaien en onderhouden - Snoeien van appel- en perevariëteiten - Gewasbescherming en onkruidbestrijding - Dunnen en toepassing van dunningsmiddelen - Afleggen, aanaarden, rooien en triëren van onderstammen - Pluk van pitfruit en kleinfruit

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende rassen. De studenten kunnen van de parasieten in de teelt een beschrijving geven en hun bestrijding aangeven. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven (vermeerdering, opkweek, snoei, planten) De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende appel- en perenonderstammen en -variëteiten. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven en verwoorden, die bij de vermeerdering, de opkweek, het planten en de snoei uitgevoerd worden. De studenten moeten zodoende ook meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelten. De studenten werken een zelf gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2006, Teelt van appel, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 280p. Ver Berne Alfons, 2006, Teelt van peer, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,210p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293330
Code:
03293330
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands