Boomkwekerij (2006-2007)

Bespreking van: de aanleg van containerteelt en mogelijke recirculatietechnieken, de onkruidbestrijding, de ziekten en insectenbestrijding, de verschillende bemestingsmogelijkheden, de naaktzadigen en determinatieoefeningen, de voornaamste vaste planten Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Begeleiding van de containerteelt en laanboomteelt

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten moeten de onkruidbestrijding in containerteelt en laanboomteelt beheersen. De studenten moeten de meest voorkomende ziekten en insekten in de boomteelt kunnen herkennen en een mogelijke bestrijding kunnen toepassen. De studenten moeten de verschillende bemestingsmogelijkheden in de boomteelt kennen. De studenten moeten de systematiek van de naaktzadigen en de voornaamste vaste planten kennen De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. De studenten moeten zodoende meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Mia Van Dyck, 2005, Boomteelt, 2005, verschillende delen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293630
Code:
03293630
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands