Psychiatrische verpleging en begeleiding van een individu (2006-2007)

Het opleidingsonderdeel "Psychiatrische verpleegkunde en de begeleiding van een individu" bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 behandelt de relatie patient - verpleegkundige, het therapeutisch milieu en verpleegdiagnostiek. Het functieprofiel van de psychiatrisch verpleegkundige komt ook aan bod. Deel 2 behandelt psychofarmacologie en heeft als doel de studenten inzicht te verschaffen in het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca. Deel 3 laat de studenten kennismaken met de uitgangspunten van de cognitieve gedragstherapie en de psycho - analytische therapie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: verwerkingsopdrachten

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
03295000
Code:
03295000
Vakcoördinator:
Mart Vanhinsberg
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands