Uitdieping Nederlands (2006-2007)

Capita selecta uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur (inclusief de jeugdliteratuur).

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1. De student is in staat om gedichten, romans en jeugdboeken op een verantwoorde wijze te analyseren en kritisch te beoordelen. 2. De student is in staat om de behandelde literaire procédés en structuuraspecten concreet toe te passen op de jeugdliteratuur en de literatuur voor volwassenen. 3. De student is in staat om de gelezen fictionele teksten te situeren in de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie Onderwijsvak Nederlands

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10254820
Code:
10254820
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands