Stage (2006-2007)

De student neemt deel aan het leven van een klas. Hij evolueert in de loop van het 2de jaar van 20 uur per week lesgeven, waarbij de onderwerpen opgegeven worden door de mentor, naar een hele week lesgeven en zelf een thema op een persoonlijke wijze uitwerken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De student kan een lesvoorbereiding uitschrijven met oog voor gestructureerde inhoud en gevarieerde , actieve werkvormen, betrokkenheid en welbevinden bij de lln. - De student geeft de les rekening houdend met de eigenheid van kinderen en school. - De student maakt de transfer van theorie naar praktijk. - De student reflecteert op zijn eigen handelen en stuurt zichzelf bij.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

stage 1ste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Stagevademecum, Turnhout, KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250220
Code:
10250220
Vakcoördinator:
Annick Cuynen
Semester:
2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands