Algemeen boekhouden (2006-2007)

Registratie van het ondernemingsgebeuren volgens het systeem van het dubbel boekhouden en met toepassing van de centralisatiemethode. Aankopen Verkopen Ontvangsten en uitgaven Personeelscyclus Investeringen Financieringsstromen Inventarisverrichtingen Jaarlijkse resultaatbepaling en - bestemming Jaarrekening

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
- studenten moeten de boekhouding van een handelsonderneming kunnen voeren - studenten moeten aan- en verkoopfacturen kunnen boeken - studenten moeten loon- en weddestaten kunnen berekenen en boeken - studenten moeten kredieten kunnen berekenen en boeken - studenten moeten eindejaarsverrichtingen kunnen boeken - studenten moeten jaarrekening kunnen opstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden in het eerste jaar moeten de kandidaten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

DE LEMBRE, E. Inleiding tot het boekhouden, Leuven, Wolters, VANDEN WEGHE-VANMAELE,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242030
Code:
02242030
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands