procesautomatisering pract (2006-2007)

Regeltechniek Inleiding - De automatische regeling - Het servomechanisme De sensoren - Temperatuursensoren - Verplaatsingssensoren - Debietsensoren - Druksensoren - Niveausensoren - Corrigerende organen De karakteristieken van het te regelen proces - De orde van het proces - Dode tijd enz. - Analytische berekening van een proces met een tijdsconstante De discontinue regelaars - Tweepuntsregelaars - Driepuntsregelaars De continue regelaars - De proportionele actia - De integrerende actie - De differentiërende actie De bruikbaarheid van de D-actie De praktische instelling van een regelaar - De methode van de uiterste versterking - De methode van Ziegler-Nichols - Voorbeelden van regelingen - Mengregeling - Destillatie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Kennis van de mogelijkheden van de regeltechniek De studenten kunnen de werking van een PID-regelaar verklaren. De studenten kunnen een PID regelaar hanteren. De studenten kunnen een PID regelaar in een proces implementeren De studenten kunnen de optimale instelparameters bepalen voor een PID regelaar in een proces.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis wiskunde Basiskennis fysica Elementaire kennis elektronica Een zeker vermogen tot het maken van abstracties Booleaanse algebra. Begrippen uit stromingsleer: pompen, kleppen, regelventielen....

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2004, Cursus Meet- en regeltechniek, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Nota's labo PID regelaar in LabVIEW Gesimuleerde regelingen in LabVIEW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03202280
Code:
03202280
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands