Meettechnieken (2006-2007)

Na een overzicht van elementen over kansberekening worden de voorwaarden verduidelijkt waaraan een goede meting moet voldoen, en wordt geleerd welke foutenbronnen daarin een rol spelen. Er wordt aangeleerd hoe fysieke metingen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op het lichaam kunnen worden uitgevoerd. Metingen die specifiek zijn voor de orthopedische praktijk worden in detail behandeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
- studenten kunnen samenwerken om in een team tot een gezamenlijke oplossing te komen - studenten kunnen een gegeven probleem kritisch benaderen en analyseren om tot een logische en zinvolle manier te komen om het probleem op te lossen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
- studenten hebben inzicht in foutenbronnen bij metingen op het menselijk lichaam, kunnen de juiste foutenberekening maken, en kunnen de meetgegevens kritisch interpreteren - studenten kunnen meetmethodes voor een gegeven probleem kritisch ten opzichte van elkaar afwegen - studenten kennen en begrijpen de specifieke meetmethodes die in orthopedie gebruikt worden - studenten kunnen de gemeten gegevens verwerken en kritisch evalueren - studenten kunnen de basisvormen van de aangeleerde methodes toepassen in een maatname - studenten kunnen de aangeleerde meettechnieken toepassen in het evalueren van een patiënt en zijn/haar hulpmiddel

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Inleidende mechanica (1or)

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Van Melckebeke, S, 2007. Meettechnieken, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022041
Code:
06022041
Vakcoördinator:
Stijn Van Melckebeke
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands