Vakdidactiek Burotica (2006-2007)

Het didactisch gedeelte omvat in hoofdzaak het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp, naast een aantal theoretisch-didactische inhouden

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kennis en vaardigheden van het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252133
Code:
10252133
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands