Eindwerk Landbouw (2006-2007)

Voor de keuze van het onderwerp opteren de studenten voor één van de volgende systemen: Systeem 1: Aan de hand van de gegevens uit de stagebundels maakt de student een grondige analyse van de bedrijfsvoering van zijn stagebedrijf. Sterke en zwakke punten worden beschreven. Voor de zwakke punten werkt u alternatieven uit. Dit alles wordt neergeschreven in een eindwerk dat echter omwille van de persoonlijke en vertrouwelijke informatie niet openbaar wordt gemaakt, hetgene wel gebeurt met elk ander eindwerk. Systeem 2: U maakt een studie over een actueel probleem binnen uw specialisatie, liefst een probleem dat u hebt ontmoet op uw stagebedrijf. Indien nodig kan hiervoor zelfs een beperkte doelgerichte stage gelopen worden in het derde jaar of de zomervakantie. Dit eindwerk zal zoals elk ander eindwerk later wel uitleenbaar zijn in de mediatheek.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan een praktisch of aan de stage verbonden thema zelfstandig uitwerken. De student kan het eindwerk maken volgens de interne regels voor het maken van een eindwerk. De student kan de resultaten in het eindwerk verdedigen en funderen met vakkennis

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293280
Code:
03293280
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands