Besturingssystemen (2006-2007)

Linux:
 • wat is linux
 • basisvaardigheden (basis-commando's, piping en redirection)
 • werken met de shell
 • bewerken en verwerken van tekstbestanden
 • het bestandsysteem
 • het gebruik van een teksteditor
 • opstarten van linux
 • gebruikers, groepen en permissies
 • beheer van processen
Windows:
 • gebruikers en groepen
 • bestandssystemen (NTFS en FAT)
 • EFS
 • auditing
 • WINS en DNS

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
Toelichting:
 • De bachelor in ICT verkrijgt een algemeen overzicht van de mogelijkheden van UNIX/Linux als besturingssysteem
 • De bachelor in ICT verwerft een globaal overzicht en test de verschillende componenten/commando's van een UNIX/Linux besturingssysteem
 • De bachelor in ICT kan een filesysteem in Linux aanmaken en beheren
 • De bachelor in ICT kan de inhoud van de gebruikres- en gropendatabase uitleggen en kan een UNIX/LINUX systeem beveiligen dankzij het zetten van permissies.
 • De bachelor in ICT kan LINUX commando's automatiseren met behulp van scripting
 • De bachelor in ICT kan het verschil tussen een NTFS- en FAT-bestandensysteem uitleggen en kan beide systemen beveiligen met de mogelijkheden die aanwezig zijn in windows XP
 • De bachelor in ICT kan bekijken wie wat uitvoert op een windows systeem met behulp van auditing en logboeken
 • De bachelor in ICT kan files beveiligen en recupereren met behulp van EFS.
 • De bachelor in ICT kan de verschillende stappen die gebruikt worden bij naam-resolutie uitleggen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Van Vugt Sander , 2005, Leerboek Linux Deel 1-Systeembeheer. ISBN: 90 395 2310 X, Sdu Uitgevers, Den Haag, 672p Kenens Liesbeth, 2006, besturingssystemen, Toledo, KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210622
Code:
05210622
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands