Onderwijsbevoegdheid Biologie (2006-2007)

fysiologie van de gewervelde dieren (vervolg) ademhaling transport (hart en bloedvaten) uitscheiding zintuigen zenuwstelsel endocrien stelsel sten- en bewegingsstelsel voortplanting extra activiteiten: - bezoek aan het KBIN - ecologische stage van één week (samen met derde jaar)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Moderne plantkunde. Bossier, Brat, e.a. Van In, Lier Moderne dierkunde. Bossier,Bronders,e.a. Van In, Lier Geïllustreerde flora van Nederland. Den gulden engel, Antwerpen Biologie informatief. Den gulden engel, Antwerpen Own notes and reports on practical exercises

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254290
Code:
10254290
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands