Controleleer (2006-2007)

Wanneer de job verdeeld is, is het werk voor meer dan de helft geklaard. Met deze spreuk in gedachten start men in de cursus met een systeem te ontwikkelen om de interne organisatie en controle van de te controleren onderneming te evalueren. Is in een bedrijf een goede interne organisatie en een goed intern controlesysteem voorhanden, dan is de externe controle een stuk gemakkelijker en is de basis waarop dit extern onderzoek gebaseerd wordt een stuk steviger. Na het vastleggen van een stevige basis, bestuderen wij aan de hand van neergelegde jaarrekeningen de inhoud van elke balansrubriek, de waarderingsregels terzake, de doelstellingen welke men met de controle beoog, en een aantal specifieke controlewerkzaamheden om de doelstellingen te bereiken. Dit alles wordt netjes genoteerd op werkdocumenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Analyse van de jaarrekening - Samenstellen van een werkdossier en permanent dossier volgens de algemene normen van het I.B.R. - Opstellen van een Commissarisverslag

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Vlaanderen, D., Controle in de praktijk, Standaard Uitgeverij MIM, 1997 Neergelegde jaarrekeningen bij de Nationale Bank Diverse recente publicaties.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08271160
Code:
08271160
Vakcoördinator:
Roger Maeyninckx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands