Onderwijsbevoegdheid Godsdienst - vakdidactiek (2006-2007)

- Overzicht van de geografische -, maatschappelijke, religieuze en historische context van de wereld ven het NT - De verschillende litteraire genres van het NT - Historisch-kritische uitleg van de belangrijkste teksten van het NT - De leerplannen van de tweede graad SO en de bijhorende achtergrondinformatie-

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
- Studenten begrijpen de teksten van het Nieuwe Testament vanuit een historisch-kritische lezing - Studenten kunnen de teksten van het Nieuwe Testament actualiseren - Studenten kunnen een uitgebouwde eigen visie op maatschappij en wereld formuleren vanuit de boodschap van het Nieuwe Testament. - Studenten kunnen de behandelde leerplannen uitwerken met aangepaste didactische middelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- gebruik bijbel Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- cursus exegese eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- de historisch-kritische methode vlot kunnen toepassen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254281
Code:
10254281
Vakcoördinator:
Ludo Stroobants
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands